Debata : "Pomirenje u regionu: Sandžak i budućnost dijaloga između Bošnjaka i Srba"

postavio Milan Kurucić, 25.04.2017.

Debata pod nazivom „Pomirenje u regionu: Sandžak i budućnost dijaloga između Bošnjaka i Srba“ imala je za cilj da omogući dijalog, pre svega na lokalnom nivou, o pitanjima koja se odnose na koncept pomirenja koji je unazad nekoliko godina promovisan od strane različitih političkih i društvenih aktera u regionu. 


Za društvo u Sandžaku, naročito u kontekstu njegovih specifičnosti, proces uspostavljanja dijaloga u regionu koji ima za cilj promociju koncepta pomirenja je od izuzetne važnosti. U skladu sa tim, u fokusu debate bila su sledeća pitanja: Koji su i kakvi su rezultati dosadašnjih inicijativa i napora na ostvarivanju koncepta pomirenja u regionu? Kakav je dijalog potrebno uspostaviti između Bošnjaka i Srba u kontekstu ostvarivanja politike pomirenja u budućnosti i ko treba da budu ključni akteri i nosioci dijaloga? 

Uvodničari :

- Aida Ćorović, građanska aktivistkinja.
- Ahmedin Škrijelj, Bošnjačko nacionalno vijeće.
- Dr Mustafa Fetić, Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka.

Akademska inicijativa „Forum 10“ debatu organizuje u okviru projekta „Lokalna platforma za dijalog“ koji je podržan od strane Ambasade Švajcarske u Republici Srbiji i u Crnoj Gori.

Prilog RTV Novi Pazar

Akademska inicijativa FORUM10.org.rs 

Sva prava zadržana (c) 2017.  / Akademska inicijativa FORUM10.org.rs / office@forum10.org.rs   /   CODE BY Milan Kurucić   /