Okrugli sto : "Da pričamo na TI o toleranciji i diskriminaciji” 

postavio Milan Kurucić, 18.12.2017.

U četvrtak, 14. decembra, organizovali smo okrugli sto pod nazivom "Da pričamo na TI o toleranciji i diskriminaciji". Okrugli sto je imao za cilj pokretanje dijaloga sa predstavnicima/ama relevantnih institucija i organizacija i mladih na temu tolerancije i problema diskriminacije različitih društvenih grupa u lokalnoj zajednici.


Okrugli sto je deo projekta „Tolerancija - #TOsiTI" koji ima za cilj razvoj obrazovanja i podsticanje društvene svesti kod mladih, ali i šireg građanstva, o značaju tolerancije i poštovanja različitosti u cilju smanjenja opšteg nivoa diskriminacije prema različitim društvenim grupama.

Projekat „Tolerancija - #TOsiTI“ Akademska inicijativa "Forum 10"“ realizuje u partnerstvu sa Forum za kreativno delovanje - Fokred i Tutinska Inicijativa Mladih.

Projekat „Tolerancija - #TOsiTI“ finansira se iz budžeta Republike Srbije – Kancelarija za ljudska i manjinska prava, a sprovodi se u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji“ 

Prilog RTV Novi Pazar

Akademska inicijativa FORUM10.org.rs 

Sva prava zadržana (c) 2017.  / Akademska inicijativa FORUM10.org.rs / office@forum10.org.rs   /   CODE BY Milan Kurucić   /