Saopštenje za javnost FORUM 10

postavio Milan Kurucić, 26.11.2018.

Akademska inicijativa “Forum 10” poziva pripadnike bošnjačke nacionalne manjine u Republici Srbiji, a posebno mlade, da se upišu u poseban birački spisak kako bi bili u mogućnosti da iskoriste svoje biračko pravo na predstojećim izborima za Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine koji će biti održani 4. novembra ove godine.


Prema Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, poseban birački spisak predstavlja službenu evidenciju u koju se upisuju pripadnici nacionalne manjine koji imaju biračko pravo. Pripadnici nacionalnih manjina upisuju se u poseban birački spisak isključivo na lični zahtev. Zahtev za upis u poseban birački spisak pripadnik nacionalne manjine podnosi organu uprave jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta u pisanoj formi i na propisanom obrascu.


Takođe, od velike je važnosti da pripadnici bošnjačke nacionalne manjine koji su već upisani u poseban birački spisak izvrše proveru podataka u tom biračkom spisku kako bi se izbegao problem koji je pratio izborni proces iz 2014. godine, a koji se ogledao u neusklađenosti podataka o mestu glasanja (biračka mesta) u jedinstvenom biračkom spisku i posebnom biračkom spisku zbog čega je građanima u velikoj meri bilo otežano korišćenje biračkog prava.
Akademska inicijativa “Forum 10” će nizom aktivnosti u narednom periodu nastaviti da informiše građane o svim važnim pitanjima vezanim za izborni proces, kao i da kroz organizaciju razgovora i debata pruži priliku građanima da se informišu o programima i kandidatima za članove Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine.

U Novom Pazaru, 20. avgusta 2018. godine

Akademska inicijativa FORUM10.org.rs 

Sva prava zadržana (c) 2017.  / Akademska inicijativa FORUM10.org.rs / office@forum10.org.rs   /   CODE BY Milan Kurucić   /