Obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina - Bujanovac 

postavio Milan Kurucić, 03.12.2018.

U sredu, 7. novembra 2018. godine u Bujanovcu je održan okrugli sto pod nazivom „Obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji - mogućnosti za implementaciju koncepta interkulturalnog obrazovanja“. 

Okrugli sto je deo serije okruglih stolova koji imaju za cilj da omoguće dijalog relevantnih aktera u izabranim manjinskim zajednicama u Republici Srbiji (albanskoj, bošnjačkoj, bugarskoj, romskoj i mađarskoj) o problemima i izazovima sa kojima se suočavaju u vezi sa ostvarivanjem prava na obrazovanje na maternjem/manjinskom jeziku, kao i raspravu u kontekstu mogućih budućih promena u obrazovnom sistemu u Srbiji koje bi podrazumevale uvođenje i primenu koncepta interkulturalnog obrazovanja.


Okrugli sto je deo projekta „Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma - ka afirmaciji koncepta interkulturalnog obrazovanja u manjinskim zajednicama“ koji Akademska inicijativa „Forum 10“ realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Akademska inicijativa FORUM10.org.rs 

Sva prava zadržana (c) 2017.  / Akademska inicijativa FORUM10.org.rs / office@forum10.org.rs   /   CODE BY Milan Kurucić   /