Event : Western Balkans Resilience Forum 

postavio Milan Kurucić, 05.12.2018.

U periodu od 14-16 novembra u Budvi je u organizaciji Međunarodnog republikanskog instituta IRI održan prvi Western Balkans Resilience Forum čiji fokus je bio na zajedničkim pristupima u saradnji i borbi protiv nasilnog esktremizma.


Učešće 160 predstavnika država Zapadnog Balkana, nadležnih ministarstava, nacionalnih agencija, organizacija civilnog društva i medija potvrđuje važnost teme nasilnog ekstremizma za države i zajednicu.


Kolega Teo Taraniš predstavio je iskustva koje naša organizacija ima u prevenciji ekstremizma i radikalizacije, edukativne platforme i aktivnosti koje radimo sa mladima i prosvetnim radnicima u lokalnoj zajednici.

Akademska inicijativa FORUM10.org.rs 

Sva prava zadržana (c) 2017.  / Akademska inicijativa FORUM10.org.rs / office@forum10.org.rs   /   CODE BY Milan Kurucić   /