EVENT : Regionalni forum mladih za integraciju

postavio Milan Kurucić, 22.12.2019.

Održan je drugi forum u okviru našeg projekta "Regionalna inicijativa mladih za integraciju" u Vranju.


Forum je okupio mlade - studente/kinje, aktiviste/kinje političkih partija i aktiviste/kinje organizacija civilnog društva iz #Bujanovac, #Preševo i #Niš sa namerom da omogući dijalog o izazovima, problemima i praktičnim predlozima i rešenjima na temu ostvarivanja prava manjina i unapređenja međuetničke interakcije i integracije.

Projekat "Regionalna inicijativa mladih za integraciju" podržan je od strane Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Akademska inicijativa FORUM10.org.rs 

Sva prava zadržana (c) 2017.  / Akademska inicijativa FORUM10.org.rs / office@forum10.org.rs   /   CODE BY Milan Kurucić   /