Kontakt telefon

+381 64 21 89 137

Email

office@forum10.org.rs

Šta je to FORUM 10
Akademska inicijativa?

Akademska inicijativa „Forum10“ osnovana je od strane stažista/tkinja, učesnika/ca programa „Stažiranje mladih pripadnika nacionalnih manjina u državnim institucijama Republike Srbije“, finansiranog sredstvima Ambasade Velike Britanije, Misije OEBS-a i ambasade Kraljevine Holandije, a koji je realizovan od strane Ministasrtva za ljudska i manjinska prava.

Forum10 svojim aktivnostima promoviše politički dijalog, nove inicijative i projektne saradnje između mladih, afirmišući vrednosti institucija civilnog društva, slobode i ravnopravnosti građana/ki u Sandžaku.

Okupljamo mlade ljude koji imaju želju da aktivno učestvuju u stvaranju društva zasnovanog na znanju, solidarnosti i razumevanju, društva koje štiti ljudska i manjinska prava, u kome se neguju prave demoraktske vrednosti i brine za potrebe svih njenih građana/ki bez obzira na različitosti, društvu koje prepoznaje vrednosti interkulturalizma i multietničnosti.

Naša vizija je društvo slobodnih građana/ki i stvaranje novih mladih društveno – političkih elita u Sandžaku.

Naša misija je obrazovanje, dijalog i težnja ka vrednostima Evropske unije.

Članovi i članice Upravnog odbora od 8.januara 2024. godine.

Iva Jović, istoričarka umetnosti
Resmija Tafilofić, psihološkinja
Nermin Vučelj, univerzitetski profesor
Sofija Milivojević, socijalna radnica
Amir Peljto, psihijatar
Mujesira Mehmedović, prosvetna radnica
Redžep Škrijelj, univerzitetski profesor
Aleksandra Petrović, pedijatar
Razija Kecap, pedagoškinja

Najave
događaja

Dobrodošli u sekciju Najave Događaja organizacije Forum 10! Ovde možete pratiti sve planirane aktivnosti, događaje i konferencije koje smo pripremili kako bismo unapredili razmenu ideja, podržali inovacije i osnažili zajednicu. Naša misija je podsticanje dijaloga o ključnim pitanjima današnjice i izgradnja mostova između različitih sektora i interesnih grupa.