Debata: Interpretacije drugosti – o hidžabu

Debata pod nazivom “Interpretacije drugosti – o hidžabu” organizovana je sa ciljem pokretanja dijaloga i kritičkih refleksija prema hidžabu kao kulturnom i verskom označitelju muslimanskih žena u Novom Pazaru i njegova trenutna politička interpretacija u savremenim društvenim okolnostima, kako u Srbiji, regionu, tako i Evropi.

Fenomen odgovornosti i svakodnevnica lažnih vesti

Konferencija “Fenomen odgovornosti i svakodnevnica lažnih vesti” okupila je novinare i novinarke iz nekoliko redakcija i gradova, medijske radnike, predstavnike Udruženja novinara Srbi, Nezavisnog udruženje novinara Srbije, Министарство информисања и телекомуникација, akademske zajednice, organizacija civilnog društva i zainteresovane javnosti.

Popis stanovništva 2022 – izazovi za bošnjačku zajednicu

Cilj okruglog stola bio je da u formatu otvorenog dijaloga omogući sagledavanje i analizu najvažnijih izazova i prepreka sa kojima se bošnjačka nacionalna manjina, ali i ostali građani/ke u regionu Sandžaka/jugozapadne Srbije suočavaju u susret predstojećem Popisu stanovništva, kao i da ponudi priliku za identifikovanje mogućnosti i podsticanje uključivanja relevantnih aktera u proces podrške sprovođenju Popisa.

Debata: Marama kao kulturni označitelj

U okviru izložbe “Marama kao kulturni označitelj” u produkciji SFO ŽeNSki muzej i Muzej Vojvodine zainteresovana publika u Novom Sadu imala je prliku da odgleda dokumentarni film “Gledanje u kaldrmu” rađen u produkciji naše organizacije koji se bavi skidanjem zara i feredže u Novom Pazaru 1951. godine.