Najave

Kampanja: Ja ću glasati, a ti?

Kampanja: Ja ću glasati, a ti?

Akademska inicijativa “Forum 10” će u narednom periodu, a do isteka rokova predviđenih za trajanje izborne kampanje za predstojeće predsedničke izbore, sprovesti kampanju pod nazivom “JA ĆU GLASATI. A TI?”.

Kampanja “JA ĆU GLASATI. A TI?” biće usmerena pre svega na mlade, ali i na sve ostale građane i građanke u Sandžaku, i obuhvatiće niz povezanih aktivnosti kao što su debate, javni razgovori i internet kampanja sa ciljem promocije i podsticanja mladih da aktivno učestvuju u izbornom procesu i iskoriste svoje biračko pravo na predstojećim predsedničkim izborima zakazanim za 2. april 2017. godine.

Akademska inicijativa “Forum 10” kampanju pokreće sa namerom da podseti na to da u sredinama u kojima najveći deo ukupne populacije čine mladi kao što je to slučaj u sandžačkim opštinama, od najvećeg je značaja da mladi ljudi izlaskom na izbore pokažu odgovornost prema svojoj budućnosti. Takođe, koristeći svoje biračko pravo kroz adekvatnu i punu participaciju u izbornom procesu mladi, ali i svi ostali građani i građanke, daju doprinos izgradnji demokratskog i stabilnog društva u Republici Srbiji.