Popis stanovništva 2022 – izazovi za bošnjačku zajednicu

Cilj okruglog stola bio je da u formatu otvorenog dijaloga omogući sagledavanje i analizu najvažnijih izazova i prepreka sa kojima se bošnjačka nacionalna manjina, ali i ostali građani/ke u regionu Sandžaka/jugozapadne Srbije suočavaju u susret predstojećem Popisu stanovništva, kao i da ponudi priliku za identifikovanje mogućnosti i podsticanje uključivanja relevantnih aktera u proces podrške sprovođenju Popisa.

Debata: Marama kao kulturni označitelj

U okviru izložbe “Marama kao kulturni označitelj” u produkciji SFO ŽeNSki muzej i Muzej Vojvodine zainteresovana publika u Novom Sadu imala je prliku da odgleda dokumentarni film “Gledanje u kaldrmu” rađen u produkciji naše organizacije koji se bavi skidanjem zara i feredže u Novom Pazaru 1951. godine.