Aktuelnosti

Proces evropskih integracija i politika prema manjinama

Okrugli sto: Proces evropskih integracija i politika prema manjinama

U Beogradu je održan okrugli sto pod nazivom “Proces evropskih integracija i politika prema manjinama”
Okrugli sto je organizovan sa ciljem da omogući rekapitulaciju dosadašnjeg procesa #EUintegracije iz ugla manjinskih zajednica i dijalog u vezi sa aktuelnim procesom izrade i usvajanja Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.
Okruglom stolu su prisustvovali i u diskusiji učestvovali predstavnici državnih institucija, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija.
 Veliku zahvalnost za podršku i saradnju u organizaciji događaja dugujemo Open Society Foundation Serbia / Fondacija za otvoreno društvo Srbija.