Aktuelnosti

Kulturni neksus: zajedničko oblikovanje budućnosti

Kulturni neksus: zajedničko oblikovanje budućnosti

U Nišu je u periodu od 22 – 24. maja 2024. godine održana završena konferencija projekta Kultura za demokratiju, prve sveobuhvatne, dugoročne inicijative u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji inicirane i podržane od strane Vlade Švajcarske, a implementirane od strane Hartefakt Fonda. Ovim projektom Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) čuva i proširuje društvenu sferu u kojoj se neguju različite demokratske vrednosti, podstiče međukulturalni dijalog i tolerancija.
Tokom prethodne tri godine, CfD projekat je pružio podršku nezavisnoj kulturnoj sceni u Srbiji s ukupno podržana 83 kulturna i umetnička projekta čime projekat značajno popunjava prazninu u podršci nezavisnim kulturnim akterima.
Tokom 2024. godine naša organizacija u saradnji sa ustanovama kulture iz Novog Pazra realizovaće  projekat “Ko se boji Šekspirove sestre? – propitivanje kritičkih refleksija o identitetu, zaostavštini patrijarhata i feminizmu”.