Aktuelnosti

Debata „Nacionalizam kao uzrok radikalizma i ekstremizma“

Debata „Nacionalizam kao uzrok radikalizma i ekstremizma“

Debata pod nazivom „Nacionalizam kao uzrok radikalizma i ekstremizma“ treba da omogući dijalog o uticaju nacionalizma / nacionalizama na kreiranje radikalnih i ekstremnih ideja i ponašanja u našem društvu.

U poslednjih nekoliko decenija, društvo u Srbiji konstantno je pod uticajem nacionalističkih stavova, pre svega političkih elita, koji se manifestuju kroz različite oblike političkih akcija, a što ostavlja velike posledice na oblikovanje identiteta, mišljenja i delovanja među mladima različitih nacionalnosti.

Na debati učestvuju:

– Borka Pavićević, Centar za kulturnu dekontaminaciju
– Staša Zajović, Žene u crnom
– Dr Redžep Škrijelj, Državni univerzitet u Novom Pazaru
– Lino Veljak, Filozofski fakultet Zagreb

Akademska inicijativa „Forum 10“ debatu organizuje u okviru projekta „Lokalna platforma za dijalog“ koji je podržan od strane Ambasade Švajcarske u Republici Srbiji i u Crnoj Gori.