Aktuelnosti

Projekcija filma “Put ka Zapadu”, Tutin

Projekcija filma ``Put ka Zapadu``, Tutin

Hama Muhamed prešao je put od 3000 kilometara i došao do Tutina. Njegova lična priča o odrastanju, roditeljima, mraku, hrani, hladnoći i željama ispirčana je.

Snimanje filma „Put ka Zapadu – priča o toleranciji i razumevanju“ podržao je Komeserijat za izgeblice i migracije.

Projekat je realizovan uz podršku Komeserijata za izbeglice i migracije, a lokalni partner na projektu bila Tutinska inicijativa mladih (TIM).