Aktuelnosti

Debata : “Pomirenje u regionu: Sandžak i budućnost dijaloga između Bošnjaka i Srba”

Debata : ``Pomirenje u regionu: Sandžak i budućnost dijaloga između Bošnjaka i Srba``

Debata pod nazivom „Pomirenje u regionu: Sandžak i budućnost dijaloga između Bošnjaka i Srba“ imala je za cilj da omogući dijalog, pre svega na lokalnom nivou, o pitanjima koja se odnose na koncept pomirenja koji je unazad nekoliko godina promovisan od strane različitih političkih i društvenih aktera u regionu.

Za društvo u Sandžaku, naročito u kontekstu njegovih specifičnosti, proces uspostavljanja dijaloga u regionu koji ima za cilj promociju koncepta pomirenja je od izuzetne važnosti. U skladu sa tim, u fokusu debate bila su sledeća pitanja: Koji su i kakvi su rezultati dosadašnjih inicijativa i napora na ostvarivanju koncepta pomirenja u regionu? Kakav je dijalog potrebno uspostaviti između Bošnjaka i Srba u kontekstu ostvarivanja politike pomirenja u budućnosti i ko treba da budu ključni akteri i nosioci dijaloga?

Uvodničari :

– Aida Ćorović, građanska aktivistkinja.
– Ahmedin Škrijelj, Bošnjačko nacionalno vijeće.
– Dr Mustafa Fetić, Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka.

Akademska inicijativa „Forum 10“ debatu organizuje u okviru projekta „Lokalna platforma za dijalog“ koji je podržan od strane Ambasade Švajcarske u Republici Srbiji i u Crnoj Gori.