Aktuelnosti

Radionica : Interkulturalni narativ mladih, Novi Pazar

Radionica : Interkulturalni narativ mladih, Novi Pazar

U utorak, 22. januara 2019. godine u Novom Pazaru je održana jednodnevna radionica “Obrazovanjem u prevenciji ekstremizma i radikalizacije među mladima”.

Radionica je imala za cilj razvijanje kritičkog mišljenja kod mladih kroz izgradnju znanja i veština koje doprinose boljem razumevanju pojma ekstremnog ponašanja i procesa radikalizacije među mladima u lokalnoj zajednici. Kroz interaktivni rad mladi su imali prilike da steknu nova znanja o pojmovnom određenju ekstremizma, radikalizma, nasilju, desničarskom ekstremizmu, huliganizmu, faktorima koji podstiču na nasilni ekstremizam, kao i načinima suprostavljanja ovim pojavama kroz obrazovanje, kontinuiranu edukaciju, medijsku pismenost i aktivizam.

Radionica je organizovana u okviru projekta “Interkulturalni narativ mladih” koji se realizuje uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Ambasade Velike Britanije.