Aktuelnosti

Letnji kamp za mlade, Dorjan, FYRM

Letnji kamp za mlade, Dorjan, FYRM

U periodu od 24-29. jula 2018. godine u Dojranu, Makedonija, održan je Letnji kamp za mlade – učesnike projekta “WeB Peace PLAYers”.

Letnji kamp je imao za cilj prevazilaženje stereotipa i predrasuda među mladima, njihovo povezivanje i sticanje novih znanja i veština. Kampu je prisustvovalo ukupno 49 mladih iz 6 različitih zajednica iz Srbije, Makedonije i Kosova.

Akademska inicijativa “Forum 10”, kao partnerska organizacija, projekat realizuje u saradnji sa organizacijama PLAY International Kosovo i NVO “Proficio” iz Makedonije.

Projekat “WeB Peace PLAYers” podržan je od strane Regional Youth Cooperation Office – RYCO.