Aktuelnosti

Obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina – Bujanovac

Obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina - Bujanovac

sredu, 7. novembra 2018. godine u Bujanovcu je održan okrugli sto pod nazivom „Obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji – mogućnosti za implementaciju koncepta interkulturalnog obrazovanja“.

Okrugli sto je deo serije okruglih stolova koji imaju za cilj da omoguće dijalog relevantnih aktera u izabranim manjinskim zajednicama u Republici Srbiji (albanskoj, bošnjačkoj, bugarskoj, romskoj i mađarskoj) o problemima i izazovima sa kojima se suočavaju u vezi sa ostvarivanjem prava na obrazovanje na maternjem/manjinskom jeziku, kao i raspravu u kontekstu mogućih budućih promena u obrazovnom sistemu u Srbiji koje bi podrazumevale uvođenje i primenu koncepta interkulturalnog obrazovanja.

Okrugli sto je deo projekta „Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma – ka afirmaciji koncepta interkulturalnog obrazovanja u manjinskim zajednicama“ koji Akademska inicijativa „Forum 10“ realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.