Aktuelnosti

Užice – Okrugli sto “Interkulturalno obrazovanje u obrazovnom sistemu Republike Srbije – izazovi i perspektive”

Užice - Okrugli sto ``Interkulturalno obrazovanje u obrazovnom sistemu Republike Srbije - izazovi i perspektive``

sredu, 18. septermbra u Užicu je održan okrugli sto “Interkulturalno obrazovanje u obrazovnom sistemu Republike Srbije – izazovi i perspektive”

Okrugli sto je omogućio dijalog o preprekama i mogućnostima za implementaciju koncepta interkulturalnog obrazovanja u obrazovnom sistemu sa prosvetnim radnicima/ama, predstavnicima/ama organizacija civilnog društva i akademske zajednice.

Događaj je deo projekta “Mapiranje izazova u implementaciji obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina i podrška konceptu interkulturalnog obrazovanja” koji je podržan od strane Fondacija za otvoreno društvo.