Aktuelnosti

Održana prezentacija istraživanja, MC 24.02.2021.

Održana prezentacija istraživanja, MC 24.02.2021.

U Medija centru u Beogradu, u sredu 24. februara održana ja konferencija za novinare na kojoj je su predstavljeni rezultati istraživanja „Ocena efikasnosti institucionalnog odgovora na pandemiju COVID-19 u multietničkim zajednicama u Sandžaku/jugozapadnoj Srbiji i na jugu Srbije“

SeConS – grupa za razvojnu inicijativu je za potrebe i u saradnji sa Akademskom inicijativom „Forum 10“ u periodu od oktobra 2020. do januara 2021. godine sprovela istraživanje „Ocena efikasnosti institucionalnog odgovora na pandemiju COVID-19 u multietničkim zajednicama u Sandžaku/jugozapadnoj Srbiji i na jugu Srbije“.

Osnovni cilj istraživanja je sagledavanje problema i izazova za posmatrane multietničke regione koji su prouzrokovani ili dodatno pojačani usled pandemije, kao i analiza i ocena institucionalnog i šireg društvenog odgovora na njih. Dodatno, cilj istraživanja je da ponudi činjeničnu osnovu za unapređenje postojećeg strateškog i praktičnog okvira za delovanje i suočavanje sa posledicama pandemije, kao i za povećanje otpornosti lokalnih zajednica na krize i šokove i efektniji odgovor u budućim sličnim situacijama.

Istraživanje je usmereno na percepcije različitih aktera, koji uključuju građane, predstavnike organizacija civilnog društva, zdravstvene radnike, predstavnike lokalnih samouprava i lokalnih kriznih štabova i pojedince i/ili neformalne grupe građana koji se pojavljuju kao alternativni pružaoci usluga, o odgovoru institucija na pandemiju, kapacitetima institucija i specifičnim uslovima u pogledu lokalne socioekonomske i političke situacije koje su se odrazile na mogućnosti institucija da pruže efikasan i efektivan odgovor na pandemiju i omoguće adekvatnu zaštitu i podršku građanima.