Najave

EU platforma za mlade

EU platforma za mlade #EU

Očekuju nas:
Škola evropskih integracija za mlade
Istraživanje stavova mladih prema #EU
Debate i razgovori o procesu #EUintegracije na lokalnom nivou

Projekat “EU platforma za mlade” podržao je Grad Novi Pazar