Najave

Regionalna inicijativa mladih za integraciju

Regionalna inicijativa mladih za integraciju

Program je namenjen studentima/studentkinjama diplomskih/postdiplomskih studija, mladim aktivistima/aktivistkinjama političkih stranaka, aktivistima/aktivistkinjama organizacija civilnog društva i novinarima/novinarkama.

Prijavljivanje za učešće u projektu vrši se popunjavanjem formulara za prijavu koji se nalazi ovde najkasnije do 20. septembra 2019. godine.

Kandidati/kinje koji budu odabrani za učešće u projektu o tome će biti obavešteni najkasnije do 27. septembra 2019. godine.

Odabranim kandidatima/kinjama biće pokriveni svi troškovi učešća, uključujući prevoz, smeštaj, hranu i potrebne materijale.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem e-maila rimi@forum10.org.rs ili na telefon 064 938 17 61. Osoba za kontakt je Teo Taraniš.

Projekat „Regionalna inicijativa mladih za integraciju“ podržan je od strane Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.