Aktuelnosti

Saopštenje za javnost: Zaustaviti krizu na Državnom univerzitetu

Saopštenje za javnost

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
U saradnji sa kolegama iz organizacija civilnog društva a povodom situacije na Državni univerzitet u Novom Pazaru / State University of Novi Pazar izdajemo sledeće saopštenje za javnost:
U svetlu nedavnih događaja i tenzija na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, mi, predstavnici organizacija civilnog društva (OCD) iz Novog Pazara, osećamo potrebu da javno izrazimo svoju zabrinutost i pozivamo na hitno delovanje.
Poslednje informacije ukazuju na produbljivanje krize između uprave univerziteta i sindikata nastavnog osoblja, što negativno utiče na akademsko okruženje i dobrobit naših studenata. Izražavamo duboku zabrinutost zbog izveštaja o lošim upravljačkim praksama, uključujući navode o nezakonitim merama i opstrukciji akademskog i administrativnog rada, koje bi mogle ugroziti kvalitet obrazovanja i akreditaciju studijskih programa.
Kao predstavnici civilnog društva, čvrsto verujemo u značaj dijaloga, transparentnosti i poštovanja akademskih i ljudskih prava. Pozivamo sve strane da preduzmu korake ka deeskalaciji trenutne situacije i uspostavljanju konstruktivnog dijaloga, sa ciljem pronalaženja održivih rešenja koja će štititi interese i prava studenata, kao i akademskog osoblja.
Pozivamo relevantne institucije i nadležne organe da se aktivno uključe u rešavanje ovog pitanja, obezbede poštovanje zakona i standarda visokog obrazovanja, i osiguraju pravedno i transparentno upravljanje Univerzitetom.
Takođe, ističemo važnost akademske slobode kao temelja demokratskog društva i pozivamo sve uključene da deluju u duhu poštovanja, tolerancije i razumevanja, vodeći računa o najboljem interesu naše akademske zajednice i društva u celini.
Organizacije civilnog društva Novog Pazara su spremne da pruže podršku u procesu dijaloga i pronalaženja rešenja, s ciljem zaštite i unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja u našem gradu.
Zajedno, možemo i moramo raditi na očuvanju integriteta i ugleda Državnog univerziteta u Novom Pazaru, kao i na osiguravanju prosperitetne budućnosti za naše studente.
Potpisnici:
Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
Udruženje Svetionik
Takt.info
UrbanIn
Udruženje Monitor
Fondacija Front
Momentum
NVO Menjamo Novi Pazar
Fokred