Aktuelnosti

Debata: Interpretacije drugosti – o hidžabu

Debata: Interpretacije drugosti - o hidžabu.

Debata pod nazivom “Interpretacije drugosti – o hidžabu” organizovana je sa ciljem pokretanja dijaloga i kritičkih refleksija prema hidžabu kao kulturnom i verskom označitelju muslimanskih žena u Novom Pazaru i njegova trenutna politička interpretacija u savremenim društvenim okolnostima, kako u Srbiji, regionu, tako i Evropi.

Na debati su u svojstvu uvodničara učestvovali:

Nermin Vučelj, Filozofski fakultet, Niš

Hasna Ziljkić, žurnalistinja

Senada Leković, odbornica

Muamera Mulić, radnica u kulturi.

Debata je organizovana u okviru projekta “Interpretacije drugosti – hidžab kao kulturni i verski označitelj” koji je podržan od strane Hartefakst fonda.