Aktuelnosti

U Srbiji retko koji dan bez oružanog incidenta

U Srbiji retko koji dan bez oružanog incidenta

Prema poslednjem kvartalnom izveštaju Centrale za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja u Jugostočnoj Evropi (SEESAC) takvih incidenta je u Srbiji od oktobra do decembra prošle godine bilo ukupno 113.
Ako je ikakva uteha, Srbija po broju oružanih incidenata nije najgora u regionu. Prema navodima kvartalnog izveštaja, van konkurencije u ovoj kategoriji je Kosovo, gde je u poslednjem tromesečju zabeleženo 268 oružanih incidenata. Odmah iza, nalazi se Severna Makedonija sa 145 incidenata.
Projekat u saradnji sa Danas nastoji da kroz analitičko istraživački pristup odgovori na niz pitanja koja se tiču zloupotrebe vatrenog oružja u slučajevima nasilja u porodici, a posebno u slučajevima rodno zasnovanog nasilja, uz podršku Министарство информисања и телекомуникација