Aktuelnosti

Event : Western Balkans Resilience Forum

Event : Western Balkans Resilience Forum

U periodu od 14-16 novembra u Budvi je u organizaciji Međunarodnog republikanskog instituta IRI održan prvi Western Balkans Resilience Forum čiji fokus je bio na zajedničkim pristupima u saradnji i borbi protiv nasilnog esktremizma.

Učešće 160 predstavnika država Zapadnog Balkana, nadležnih ministarstava, nacionalnih agencija, organizacija civilnog društva i medija potvrđuje važnost teme nasilnog ekstremizma za države i zajednicu.

Kolega Teo Taraniš predstavio je iskustva koje naša organizacija ima u prevenciji ekstremizma i radikalizacije, edukativne platforme i aktivnosti koje radimo sa mladima i prosvetnim radnicima u lokalnoj zajednici.