Aktuelnosti

Obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji – mogućnosti za implementaciju koncepta interkulturalnog obrazovanja

Obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji - mogućnosti za implementaciju koncepta interkulturalnog obrazovanja

U četvrtak, 20. decembra 2018. godine u Beogradu je održan završni okrugli sto pod nazivom „Obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji – mogućnosti za implementaciju koncepta interkulturalnog obrazovanja“.

Na okruglom stolu su predstavljeni rezultati dijaloga u izabranim manjinskim zajednicama u Republici Srbiji o problemima i izazovima sa kojima se suočavaju u vezi sa ostvarivanjem prava na obrazovanje na maternjem/manjinskom jeziku, kao i inicijativa za afirmaciju koncepta interkulturalnog obrazovanja sadržana u dokumentu pod nazivom Platforma za podršku interkulturalnom obrazovanju.

Okrugli sto je deo projekta „Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma – ka afirmaciji koncepta interkulturalnog obrazovanja u manjinskim zajednicama“ koji Akademska inicijativa „Forum 10“ realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.