Aktuelnosti

Konferencija: „Mladi i lokalne politike zapošljavanja – ka društveno odgovornim javnim politikama“

Konferencija: „Mladi i lokalne politike zapošljavanja - ka društveno odgovornim javnim politikama“

Dokument „Alternativni izveštaj o efektima Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Novog Pazara za 2020. godinu – mladi u fokusu“ koji predstavlja alternativnu analizu efekata lokalne politike zapošljavanja na mlade i koji je nastao kao rezultat istraživačke faze projekta, predstavljen je na okruglom koji održan u Novom Pazaru, 28. septembra 2022. godine uz učešće relevantnih lokalnih aktera – predstavnika Saveta za zapošljavanje Grada Novog Pazara, Gradskog veća Grada Novog Pazara, Nacionalne službe za zapošljavanje – filijale u Novom Pazaru, Kancelarije za mlade, organizacija civilnog društva, medija i mladih.

Na okruglom stolu su predstavljeni najvažniji nalazi i preporuke proistekle iz analize i pokrenuta debata u kontekstu zagovaranja unapređenja lokalne politike zapošljavanja sa ciljem poboljšanja socio-ekonomskog položaja mladih. Nalaze i preporuke koje su rezultat analize predstavili su članovi projektnog i istraživačkog tima.

Realizaciju projekta je podržala Fondacija za otvoreno društvo.