Aktuelnosti

Popis stanovništva 2022 – izazovi za bošnjačku zajednicu

Popis stanovništva 2022 - izazovi za bošnjačku zajednicu

Cilj okruglog stola bio je da u formatu otvorenog dijaloga omogući sagledavanje i analizu najvažnijih izazova i prepreka sa kojima se bošnjačka nacionalna manjina, ali i ostali građani/ke u regionu Sandžaka/jugozapadne Srbije suočavaju u susret predstojećem Popisu stanovništva, kao i da ponudi priliku za identifikovanje mogućnosti i podsticanje uključivanja relevantnih aktera u proces podrške sprovođenju Popisa.