Najave

Okrugli sto: Kakvo Bošnjačko nacionalno vijeće nam treba

Okrugli sto: Kakvo Bošnjačko nacionalno vijeće nam treba

Cilj okruglog stola je da u formatu otvorenog dijaloga omogući sagledavanje i analizu ostvarenih rezultata i budućih izazova u oblastima politika koje su u nadležnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Osim toga, u susret predstojećim izborima okrugli sto predstavlja priliku za dijalog zainteresovanih aktera o uslovima i atmosferi koja prati aktuelni izborni proces.

Okrugli sto je deo šire inicijative predstavljene kroz platformu za strateški dijalog „Sandžak 2030“ koju će Akademska inicijativa „Forum 10“ realizovati u periodu od jula 2022. do decembra 2023. godine. Zasnovana na principu i pristupu sveobuhvatnog uključivanja relevantnih aktera u regionu u proces dijaloga sa ciljem prevazilaženja evidentnih etničkih, političkih, društvenih i drugih podela koje doprinose razvijanju segregativnih politika u multietničkim zajednicama i sa namerom da pruži podršku međuetničkoj komunikaciji i društvenoj koheziji, platforma će omogućiti prostor i okvir za predlaganje, zagovaranje i sprovođenje politika i praksi koje treba da vode ka unapređenju ostvarivanja prava i položaja bošnjačke nacionalne manjine u Republici Srbiji.

Okrugli sto je deo projekta „Podrška institucionalnom razvoju i strateškom dijalogu u multietničkim zajednicama u Sandžaku/jugozapadnoj Srbiji“ koji Akademska inicijativa „Forum 10“ realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.