Aktuelnosti

Novi projekat: Ko se boji Šekspirove sestre?

Novi projekat: Ko se boji Šekspirove sestre?

Za početak godine dobra vest nam stiže iz Heartefact Fund gde su dodeljeni grantovi za realizaciju kulturnih i umetničkih projekta i aktivnosti koje su relevantne kako za razvoj društva i lokalnih zajednica, tako i za razvoj različitih kulturno-umetničkih praksi nezavisnog umetničkog i kulturnog sektora.

Naš projekat “Ko se boji Šekspirove sestre” podržan je zajedno sa 19 drugih projjekata organizacija i kolektiva iz 13 gradova širom Srbije. Tokom ove godine očekuje nas niz kreativnih i važnih aktivnosti se na akademskom, ali u isto vreme i na veoma praktičnom novou bave preispitivanjima društvenih fenomena koji za polazište ima položaj žena u društvu, sa aspektima religioznih tradicija.