Aktuelnosti

EVENT : Regionalni forum mladih za integraciju

EVENT : Regionalni forum mladih za integraciju

Održan je drugi forum u okviru našeg projekta “Regionalna inicijativa mladih za integraciju” u Vranju.

Forum je okupio mlade – studente/kinje, aktiviste/kinje političkih partija i aktiviste/kinje organizacija civilnog društva iz #Bujanovac, #Preševo i #Niš sa namerom da omogući dijalog o izazovima, problemima i praktičnim predlozima i rešenjima na temu ostvarivanja prava manjina i unapređenja međuetničke interakcije i integracije.