Aktuelnosti

Okrugli sto : “Izazovi i kvalitet obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina”

Okrugli sto : ``Izazovi i kvalitet obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina``

Cilj organizacije okruglog stola je uspostavljanje dijaloga i razmena iskustava, stavova i mišljenja među relevantnim akterima o aktuelnim problemima i izazovima koji prate i opterećuju proces obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji, sa posebnim fokusom na temu kvaliteta obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina i mogućnosti za unapređenje trenutnog stanja.

Okrugli sto je deo dvogodišnje inicijative koju realizujemo u cilju afirmacije i unapređenja dijaloga o integrativnim obrazovnim politikama kroz afirmaciju koncepta interkulturalnog obrazovanja u Republici Srbiji i predstavlja završni događaj koji se realizuje u okviru projekta „Mapiranje izazova u implementaciji obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina i podrška konceptu interkulturalnog obrazovanja“ koji Akademska inicijativa „Forum 10“ realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo