Aktuelnosti

EVENT : Regionalni forum mladih za integraciju

EVENT : Regionalni forum mladih za integraciju

U periodu od 25-27. oktobra 2019. godine na Zlataru je održan prvi forum u okviru našeg projekta “Regionalna inicijativa mladih za integraciju”.

Forum je okupio mlade studente/kinje, aktiviste/kinje političkih partija i aktiviste/kinje organizacija civilnog društva iz šest opština u Sandžaku/jugozapadnoj Srbiji sa namerom da omogući dijalog o izazovima, problemima i praktičnim predlozima i rešenjima na temu ostvarivanja prava manjina i unapređenja međuetničke interakcije i integracije.

Projekat “Regionalna inicijativa mladih za integraciju” podržan je od strane Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.